RSS Feed

ΑΙΜΑ…ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ…ΠΟΣΟ ΑΠΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ..

Posted on

Δυο λογια για τον ρόλο του αίματος στην καθημερινότητά μας.

 

 

Κι ας ξεκινήσουμε πρώτα απο τα Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)Η πρωταρχική λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων είναι: η καταπολέμηση των λοιμώξεων μέσω της επίθεσης και της καταστροφής επιβλαβών ξένων ουσιών.Διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: 

·         Τα Ουδετερόφιλα ·      Τα Λεμφοκύτταρα ·         Τα Βασεόφιλα ·         Τα Ηωσινόφιλα  ·        Τα Μονοκύτταρα.

 

 

 

Στο αίμα, οι πέντε τύποι των λευκών αιμοσφαιρίων ,είναι ¨παρόντες¨ σε σχετικά σταθερές αναλογίες, που μεταβάλλονται περιστασιακά, ανάλογα με το τί συμβαίνει στον οργανισμό.Έτσι μια λοίμωξη μπορεί να επάξει την παραγωγή ουδετερόφιλωνσε μεγάλη συγκέντρωση ώστε να καταπολεμηθεί ο βακτηριδιακός εισβολέας.Στις αλλεργίες παράγεται μεγάλος αριθμός ηωσινόφιλων που απελευθερώνουν συγκεκριμένα χημικά αντιισταμί-νες για να ελαχιστοποιήσουν την αλλεργική αντίδραση.Τα λεμφοκύτταρα επάγονται ώστε να παράγουν  ανοσοσφαιρίνες δηλαδή αντισώματα.

 

 

 

Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως στη λευχαιμία, ανώμαλα και άωρα λευκά αιμοσφαίρια που είναι οι βλάστες ή  βλαστοκύτταρα,πολλαπλασιάζονται ταχύτατα αυξάνοντας τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων σε μικρό χρονικό διάστημα.

 


Ερυθρα αιμοσφαιρια (rbc)

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια  είναι κύτταρα με ελαφρά κόκκινο χρώμα και έχουν τη μορφή δισκίων που έχουν πιεστεί στο κέντρο, είναι δηλαδή αμφίκοιλα.Είναι γεμάτα από την αιμοσφαιρίνη, την πρωτείνη που μεταφέρει το οξυγόνο σε όλο το σώμα. Η γενική αίματος μας δίνει πληροφορίες για το εάν ο οργανισμός έχει αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια  και εάν ο πληθυσμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ο φυσιολογικός.Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα ερυθρά αιμοσφαίρια  έχουν όλα το ίδιο μέγεθος και σχήμα.Αλλαγές παρατηρούνται ·     Σε Έλλειψη Της Βιταμίνης Β12 ·         Φυλικού Οξέως,Και Σε ·         Έλλειψη Σιδήρου  Όταν σε ένα άτομο τα ερυθρά αιμοσφαίρια  έχουν το  φυσιολογικό μέγεθος και σχήμα αλλά είναι λιγώτερα στον αριθμό, τότε λέμε ότι έχει αναιμία και μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα κούρασης και αδυναμίας.Πιο σπάνια συμβαίνει η αντίθετη περίπτωση, να κυκλοφορούν δηλαδή στο αίμα πολύ περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια  , οπότε μιλάμε για ερυθραιμία ή ερυθροκυττάρωση.Σε ακραίες περιπτώσεις αυτό καταλήγει σε παρεμπόδιση της φυσιολογικής ροής του αίματος δια μέσου των αρτηριών και φλεβών.Ας δούμε τώρα τα τόσο σημαντικά και άγνωστα στους πολλούς.

Αιμοπετάλια 

 


Τα αιμοπετάλια αποτελούν ειδικά κυτταρικά τμήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πήξη του αίματος. Ασθενής που δεν έχει αρκετά αιμοπετάλια, έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία  και μελάνιασμα. Στη γενική αίματος μετράμε τον αριθμό και το μέγεθος των αιμοπεταλίων.Σε κάποιες καταστάσεις ορισμένοι παρουσιάζουν γιγάντια αιμοπετάλια ή συσσώρευση αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αξιόπιστη καταμέτρησή τους στο μηχάνημα.

 

 

 


Λευκοκυτταρικός τύπος: διαχωρίζει τις κατηγορίες των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) που είναι παρόντα.Κάθε τύπος λευκών αιμοσφαιρίων παίζει το δικό του ιδιαίτερο ρόλοστην προστασία του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξειςΜε τον λευκοκυτταρικό τύπο γίνεται η διαφορική κατάταξη των λευκών αιμοσφαιρίων σε κάθε κατηγορία. Διακρίνονται πέντε κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων:  ·        τα ουδετερόφιλα , που είναι γνωστά και ως ραβδοπύρηνα·         τα πολυμορφοπύρηνα  ·         τα κοκκιοκύτταρα·         τα λεμφοκύτταρα·         τα μονοπύρηνα·         τα ηωσινόφιλα και ·         τα βασεόφιλα.  Τόσο η αύξηση όσο και η ελάττωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων  υποδεικνύουν πιθανές ανωμαλίες ή διαταραχές. Μέτρηση της ποσότητας της αιμοσφαιρίνης που αποτελεί την κύρια πρωτείνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Αιματοκρίτης μετράει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων  ανά μονάδα όγκου αίματος. Μέτρηση του πλήθους των αιμοπεταλίων ανά μονάδα όγκου αίματος. Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) είναι ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους των αιμοπεταλίων, Η τιμή του MPV  δίδει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών. Ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) είναι η μέτρηση του μέσου μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Υψηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα  ερυθρά αιμοσφαιρια  έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το φυσιολογικό (μακροκυτταρικάπιθανά λόγω έλλειψης της βιταμίνης Β12. Χαμηλή τιμή MCV σημαίνει ότι τα  RBC έχουν μικρότερο μέγεθος (μικροκυτταρικά) από το φυσιολογικό, πιθανά λόγω σιδηροπενικής αναιμίας ή θαλασσαιμίας.Η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) είναι ο υπολογισμός της μέσης ποσότητας της αιμοσφαιρίνης που περιέχει ένα ερυθροκύτταρο.Τα μακροκυτταρικά ερυθροκύτταρα είναι μεγάλα και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν μεγαλύτερο MCH, ενώ τα μικροκυτταρικά ερυθροκύτταρα τείνουν να έχουν μικρότερη τιμή MCH Ως μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) χαρακτηρίζεται ο υπολογισμός της μέσης συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης  που περιέχεται σε ένα ερυθροκύτταρο. Χαμηλές τιμές MCHC απαντώνται σε καταστάσεις όπου η αιμοσφαιρίνη αραιώνεται «ανώμαλα» μέσα στο ερυθρό αιμοσφαίριο, όπως στη σιδηροπενική αναιμία και στη θαλασσαιμία.Υψηλές τιμές  MCHC σε ασθενείς με εγκαύματα και κληρονομική σφαιροκυττάρωση, μία σχετικά σπάνια συγγενή διαταραχή..Εάν ένας ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα κούρασης, αδυναμίας ή έχει λοίμωξη, φλεγμονή, αιμορραγία ή μελανιάσματα, τότε η γενική αίματος μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό του στη διάγνωση.

 

 

Σημαντικά αυξημένα WBC επιβεβαιώνουν τη παρουσία λοίμωξης και καθοδηγούν την περαιτέρω διερεύνηση για την ταυτοποίηση  της υποκείμενης αιτίας. Όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μειωμένα ,αναιμία ,απαιτείται και η μελέτη του μεγέθους

και του σχήματος τους για να μπορεί κανείς να προσδιορίσει την αιτία Ο αριθμός των αιμοπεταλίων που είναι χαμηλός ή υπερβολικά μεγάλος πιθανά εξηγεί μια μεγάλη αιμορραγία ή θρόμβωση ή να συνδέεται και με ασθένεια στο μυελό των οστών λευχαιμία

 

 

 

Πολλές καταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την ελάττωση σε κάποιον από τους κυτταρικούς πληθυσμούς του αίματος.Ορισμένες απαιτούν θεραπεία,  ενώ άλλες αποκαθίστανται από μόνες τους.Ορισμένες ασθένειες όπως ο καρκίνος και η αντιμετώπισή του με χημειοθεραπεία, μεταβάλλουν την παραγωγή κυττάρων από το μυελό των οστών και είτε αυξάνουν την παραγωγή της μιας κατηγορίας σε βάρος των υπολοίπων είτε ελαττώνουν τη συνολική παραγωγή. Κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα μειώνουν των αριθμό των WBC, ενώ ακόμη και έλλειψη σε βιταμίνες ή ιχνοστοιχεία μπορεί να προκαλέσει αναιμία. Αυτή είναι μια γενική ενημέρωση για το τί ακριβώς αντιπροσωπεύει η γενική εξέταση αίματος.

 

 

 

Επ ουδενι ιατρικη συμβουλη η υποκατασταση της ¨διαγνωσης¨ του γιατρου σας 

Και μια συμβουλή, μην σας πιάνει άγχος με τις εξετάσεις γενικά. αρκεί μια ισορροπημένη ζωή και διατροφή, και όλα πάνε μια χαρά. Ούτε να κάνουμε εξετάσεις καθε λίγο.Χαιρετε.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για άφθα στο στόμα

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: