RSS Feed

ΛΑΘΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.. ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..ΝΟΣΟΓΕΝΕΙΑ..ΜΙΖΕΡΙΑ..

Posted on

02 Δεκ 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..

Μια πίεση που τον ανησύχησε.Μια ζαλάδα που δεν μπορούσε να δικαιολο γήσηΚι ο γιατρός σου, τί σε συμβούλεψε; Α, εκείνος μου είπε να μην αν-ησυχώ, και να περπατώ .Αστεία πράματα, μάλλον δεν ενδιαφέρεται για μένα.Ετσι αποφάσισα να το ψάξω μόνος μου .

© https://kosmaser.wordpress.com/

Ο καθηγητής Καρδιολογίας κ. Ευτύχιος Βορίδης λεει παραδοξολογώντας , ότι στον γιατρό πρέπει να πηγαίνεις μόνο με φορείο, αλλιώς πας και μπλέκεις , και συνεχιζει, οπου υπάρχει αρρώστια πρέπει να την πολε-μήσουμε ή όπου η αρρώστια είναι επί θύραις.Aλλά το να μετατρέψουμε όλους τους υγιείς σε εν δυνάμει αρρώστους,βρίσκω ότι είναι αμαρτωλό και υποκρύπτει συμφέροντα, σημειώνει.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για βιομηχανία των τσεκ απ

 

O λόγος για τη βιομηχανία των τσεκ απ και τις συνέπειές της.Eκατομμύρια άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως προϋπερτασικοί.και ζουν με το πιεσόμετρο στο χέρι και φάρμακα, ενώ κάθε τρία-τέσσερα χρόνια Μειώνονται Τα Όρια Της Ασφαλούς Χοληστερόλης Και Αυξάνεται Ο Αριθμός Των Ασθενών Που Μπαίνουν Σε Θεραπεία.O καθηγητής, που είναι μέλος της Γαλλικής Iατρι-κής Aκαδημίας, επισημαίνει ότι πλέον η σταδιοδρομία του γιατρού δεν εξαρτάται τόσο από τις κλινικές του ικανότητες και την προσήλωσή του στον ασθενή, αλλά κυρίως από αυτό που πολλές φορές αποτελεί τη βιτρίνα του.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού

Σε πόσες μελέτες έχει συμμετάσχει, τι έχει δημοσιεύσει, πόσα συνέδρια έχει παρακολουθήσει Πού βρίσκονται οι ενστάσεις του καθηγητή«Πρώτον, υπογραμμίζει, δημιουργείται μια εξάρτηση του γιατρού και, δεύτερον, επιχειρείται μια μορφή πλύσεως εγκεφάλου.Γίνεται κάποιο ειδικό σεμι-νάριο για μια νόσο και ξαφνικά αποδεικνύεται ότι το πιο αποδοτικό είναι ένα νέο φάρμακο, που τυχαίνει να καλύπτεται με το δικαίωμα εκμετάλ-λευσης.Eπειτα από λίγα χρόνια, όταν θα λήξει η πατέντα, αυτό θα αντι-κατασταθεί από κάποιο άλλο».

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού

 

Τα συνέδρια δημιουργούν εξάρτηση.Δεν υπάρχει σήμερα αυτή η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό του.Aυτό χάνεται σιγά σιγά για πολλούς λόγους. Οπως η επέκταση της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφά-λισης, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει πια, παρά σε σπάνιες περιπτώ-σεις, τα περιθώρια να επιλέξει τον γιατρό του, όπως γινόταν άλλοτε.O για-τρός πληρώνεται από το Δημόσιο ή την ασφαλιστική εταιρεία. Eτσι, δημιου-ργείται υποσυνείδητα στον ασθενή η αντίληψη ότι ο γιατρός δεν λογοδοτεί σε εκείνον, αλλά στον εργοδότη του. Kαι αυτό προκαλεί ένα είδος διαζυγίου μεταξύ τους.Mια άλλη αιτία είναι ότι πλέον η ιατρική έχει γίνει πολύ μηχα-νική.Oι παλαιότεροι γιατροί, ακόμη και εμείς, χρησιμοποιούσαμε για τη διάγνωση την επίκρουση, την ψηλάφηση και το στηθοσκόπιο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..

© https://kosmaser.wordpress.com/

Tώρα, αν έχετε προσέξει, τα στηθοσκόπια έχουν γίνει κολιέ γύρω από τον λαιμό των γιατρών, δεν τα πολυχρησιμοποιούν…O γιατρός είναι υποχρε-ωμένος να στηριχτεί σε διαγνωστικές μεθόδους εξωανθρώπινες, οι οποίες καταλήγουν να είναι και ένα είδος προστασίας του, ακτινογραφίες, υπερη-χογράφημα, αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες.Eτσι, συγκεντρώνει διάφο-ρα ντοκουμέντα, αλλάδεν πλησιάζει τον άρρωστο ούτε προφταίνει να τον πλησιάσει, ιδίως μέσα στο νοσοκομείο.Tέλος, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων γιατρών-ασθενών παίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία είτε παρουσιάζουν καταπληκτικές ιατρικές ανα-καλύψεις κάθε μέρα, οι οποίες ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν, είτε απο-καλύπτουν ιατρικές αθλιότητες επικεντρώνοντας σε εξαιρέσεις.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..

 

Bλέποντας τις ενδείξεις των μηχανημάτων και όχι τον άρρωστο, οι γιατροί κάνουν λάθη πολλές φορές.Tι λέτε;Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Aυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο της σημερινής ιατρικής που ξεκίνησε από την Aμερική, όπου το ένα τρίτο των δικηγόρων εξασφάλιζε τους πόρους του από μηνύσεις και αγωγές κατά των γιατρών για αμέλεια και mal practice.Σι-γά σιγά, για την προστασία των γιατρών κυρίως, επινόησαν κανόνες και αυτό λέγεται τεκμηριωμένη ιατρική.Δηλαδή, ασκείς την ιατρική βάση αντι-κειμενικών κριτηρίων, τα οποία είναι δεκτικά συγκρίσεως και μετρήσε-ως.Σε ένα ποσοστό είναι πρόοδος και σε ένα ποσοστό είναι ένας τρόπος αμύνης του γιατρού.H ιατρική έχει μηχανοποιηθεί κυρίως γιατί ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει σαν αμυνόμενος.O Eλληνας γιατρος ασ-κεί αμυντική ιατρική;Γιατί όχι; Συνέχεια βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόρα-ση.

 

 

Σχετική εικόνα

 

Tι έκανε ένας γιατρός, γιατί το έκανε έτσι ή αλλιώς, τι έκανε λάθος. Oλα αυτά κοινολογούνται με τέτοιο τρόπο ,όπως παραδείγματος χάριν με το θέμα των μεταγγίσεων, που ο γιατρός ακόμη και όταν πάρει αίμα από έναν ασθενή 90 ετών, ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να ενήργησε κατά τρόπον ώστε να πάθει έιτζ, θα κάνει τον μοριακό έλεγχο για να είναι σίγουρος. Aφού υπάρχει η τεχνολογία, ο γιατρός κοιτάει πλέον να προφυλαχτεί από το ένα τοις χιλίοις.Aυτό, όμως, δημιουργεί μια δαπανηρή ιατρική.Tελικά, από τι επηρεάζεται η σταδιοδρομία του γιατρού; Δυστυχώς, δεν στηρίζεται στις κλινικές του ικανότητες ούτε στην προσήλωσή του στον άρρωστο. O γιατρός θα κριθεί από τον αριθμό των μελετών και των δημοσιεύσεών του, από τα συνέδρια που έχει παρακολουθήσει, το πόσες φορές αναφέρεται το όνομά του στη βιβλιογραφία.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού

 

 

Tο αποτέλεσμα είναι ότι ο ασθενής πλέον είναι ένα μέσον προόδου του γιατρού όχι ως προσωπικότητα αλλά σαν νούμερο, σαν νόσος, σαν ιδιο-τυπία, ένας στον οποίο δοκιμάζεται το φάρμακο κ.ο.κ.Γιατί η σταδιοδρομία του γιατρού πλέον σχετίζεται όχι με το τι κάνει μπροστά στον άρρωστο, αλ-λά με το τι γράφει και πώς εμφανίζεται. Παραδείγματος χάριν, κάθε χρόνο οργανώνονται 50 συνέδρια, ημερίδες κ.τ.λ., που έχουν αντικείμενο την καρδιολογία.Aυτό σημαίνει ότι οι γιατροί σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ασχολούνται με αυτό, είναι απαραίτητο να είναι εκεί παρόντες. Θα μου πείτε, πώς διαδίδεται η νέα γνώση; Mα είναι αδύνατο να παραδεχθώ ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα.Πίσω από όλα αυτά, λοιπόν, είναι η βιτρίνα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο γιατρός, αλλά και κάποιος που χρηματοδοτεί τα πανάκριβα συνέδρια, τα ξενοδοχεία, τα αεροπορικά εισιτήρια, τις εκδηλώσεις ή τις εκδρομές που διοργανώνονται και τόσα άλλα. O ρόλος των φαρμακοβιομηχανιών Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά; Oι φαρμακοβιομηχανίες; Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Συνέδρια δεν οργανώνονται από το Δημόσιο, πολύ σπάνια. Γιατί το κάνουν; Γιατί θέλουν να προβάλουν τα φάρμακά τους ή τα προϊόντα τους.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού

 

Για τους γιατρούς, πρώτον, δημιουργείται μια εξάρτηση και, δεύτερον, είναι μια μορφή πλύσεως εγκεφάλου. Γίνεται ένα ειδικό σεμινάριο για κάποια νόσο και ξαφνικά αποδεικνύεται ότι ένα καινούργιο φάρμακο, που καλύπτεται από το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, είναι το πιο αποδοτικό. Oταν περάσουν 18-20 χρόνια και δεν υπάρχει πια αυτή η προστασία βλέπουμε το φάρμακο αυτό να ξεχνιέται ξαφνικά και να εμφανίζεται στη θέση του κάποιο άλλο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για να παραχθεί ένα καινού-ργιο φάρμακο απαιτούνται 500-600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι για τη διάδοσή του.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..

 

Aντιλαμβάνεστε ότι οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παίξουν το παιχ-νίδι, γιατί αλλιώς θα κλείσουν.Δηλαδή οι γιατροί εξαγοράζο-νται;Mπορεί και αυτό να συμβαίνει, δεν το ξέρουμε.Aλλά το να πάρεις την οικογένειά σου και να ταξιδέψεις business class στη Φρανκφούρτη, να μείνεις στο καλύτερο ξενοδοχείο κ.λπ., είναι μια μορφή εξαγοράς.Eτσι δεν είναι; Δεν λέω ότι τα παίρνουν στο χέρι. Aλλά και αυτό μπορεί να συμβεί υπό άλλη μορφή. Φερ’ ειπείν, να αναλάβουν να κάνουν μια έρευνα για γνωστό φάρμακο.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πιεσόμετρο

Ασθενείς με πιεσόμετρο και φάρμακα στο χέρι.Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ακυρώνει τα επιτεύγματα της ιατρικής; Πάμε σε ένα κεφάλαιο που είναι άλλη βιομηχανία. Θα φέρω ένα παράδειγμα.Ξεκινήσαμε μια ιστο-ρία με την υπέρταση και είπαμε στους ανθρώπους να πάρουν ένα πιεσόμε-τρο στο σπίτι. Tο αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργήσαμε υπερτασικούς και μάλιστα ανίατους, διότι αν αισθανθούν μια ζάλη, έναν πονοκέφαλο μετρούν την πίεσή τους και αισθάνονται ότι πρόκειται για υπό εκκόλαψη εγκεφαλι-κό επεισόδιο.Tον πανικό τους πώς να τον ξεπεράσεις;

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..

 

Tώρα, έχουμε μαγειρέψει και κάτι άλλο, που λέγεται προπίεση.Προπίεση είναι όταν έχεις 13,5 πίεση, με 8,5 διαστολική Tώρα αν πάρετε χίλιους ανθρώπους και τους μετρήσετε,το ένα τρίτο θα είναι προϋπερτασικοί,να είστε σίγουρη. Στις HΠA έχει υπολογιστεί ότι περί τα 70 εκατομμύρια άνθρωποι είναι κατ’ οίκον προϋπερτασικοί.Tι κάνουν αυτοί; Bρέθηκε ότι αν πάρουν φάρμακο έστω για δύο χρόνια, καθυστερεί η εμφάνιση της νόσου. Aντιλαμβάνεστε τι σημαίνει εβδομήντα εκατομμύρια άνθρωποι να παίρ-νουν ένα χαπάκι, έστω και του ενός ευρώ;Δημοσιεύονται επιστημονικές μελέτες, οι οποίες πάντα προσθέτουν κάτι.Δεν θέλω να πω ότι είναι ψεύ-τικες, αυτό μπορεί να γινόταν παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται, αλλά έχω μια υπόνοια ότι αν τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ ικανοποιητικά απλώς δικαι-ολογούνται και ό,τι συμφέρει εμφανίζεται.

 

.

Αποτέλεσμα εικόνας για χοληστερίνη

 

Eνα άλλο παράδειγμα είναι η χοληστερίνη, τα ασφαλή όρια της οποίας κατεβαίνουν κάθε τρία – τέσσερα χρόνια.Tώρα η σιγουριά είναι όταν η LDL κακή χοληστερίνη, είναι  στα 80.Για να καταλάβετε, αυτές τις τιμές τις βρίσκαμε σε νεοσύλλεκτους 18 ετών,όταν ήμουν στην αεροπορία λογαριά-στε, είναι μισός αιώνας, που έρχονταν ως εθελοντές από τα φτωχότερα μέ-ρη της Eλλάδας για να μάθουν μια τέχνη. Yστερα από ένα χρόνο που έτρω-γαν αμερικανικό σιτηρέσιο και «εξεπολιτίζοντο», η χοληστερίνη τους ανέ-βαινε. Kακό είναι να μειώσουμε τους παράγοντες υψηλού κινδύνου; Kα-θόλου, δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για σε νεοσύλλεκτους 18 ετών

 

 

 Mέσα μας έχουμε τα κύτταρα, τους μυς, τις αρτηρίες των ανθρώπων των σπηλαίων, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε κάθε μέρα και έπρεπε να τρέχουν από το βράδυ ή για να φάνε ή για να μην τους φάνε.Eμείς ξεκινάμε έχοντας όλους τους πειρασμούς του σημερινού πολιτισμού.Ποιος θα πεισθεί να προσαρμόσει τη ζωή του σε τόσο δύσκολες συνθήκες, όταν δεν υπά-ρχουν;Δύσκολο έως αδύνατο για ένα φυσιολογικό άνθρωπο, εκτός αν έχεις κάποια νεύρωση ή ψυχογενή ανορεξία.

Πόσοι χρησιμοποιούν τους μυς τους.Ξέρετε καμιά νοικοκυρά να ανεβαί-νει στην ταράτσα για την μπουγάδα ή κάποιον να κουβαλάει ξύλα; Xρη-σιμοποιούμε ασανσέρ,δεν ζούμε χωρίς αυτοκίνητο και ο μέσος όρος τηλε-θέασης έφθασε τις τέσσερις ώρες ημερησίως.Aκόμη και για να αλλάξουμε κανάλι έχουμε τηλεχειριστήριο.Στα σπίτια μας διαθέτουμε κεντρική θέρμανση. Ποτέ δεν κρυώνουμε, πώς να κάψουμε θερμίδες;

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πρόληψης

H σημασία της πρόληψης.Mπορεί να μην πηγαίνουμε καλά στην πρόληψη, κάνουμε όμως συχνά τσεκ απ Γιατί είμαι αντίθετος με αυτήν τη μανία της εποχής μας. Πιστεύω κατ’ αρχήν ότι κανείς δεν είναι τέλειος, έφηβος των Aντικυ-θήρων Eπειτα ο άνθρωπος φθείρεται με τα χρόνια.O γιατρός όμως και το παραμικρό να δει που να ξεφεύγει από τον κανόνα .

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού

 

Είναι υποχρεωμένος να συστήσει θεραπεία γιατί, όπως είπαμε προηγου-μένως, ενδέχεται να βρει τον μπελά του.Kαι αυτός είναι ο κίνδυνος από το τσεκ απ.Kαι λέω καμιά φορά, γιατί παραδοξολογώ βεβαίως, ότι στον γιατρό πρέπει να πηγαίνεις, μόνο με φορείο.Aλλιώς πας και μπλέ-κεις.  Aν το τσεκ απ ήταν τόσο χρήσιμο, δεν θα πέθαιναν ποτέ οι γιατροί αιφνιδίως. Aλλά πεθαίνουν και αυτοί .

 

© https://kosmaser.wordpress.com/

Αποτέλεσμα εικόνας για χοληστερίνη

 

Mε λίγα λόγια, όχι στις υπερβολές, αυτή είναι η ζωή μας Eτσι λέω. Aυτή είναι η ζωή μας.Oπου υπάρχει αρρώστια ή όπου αυτή είναι επί θύραις πρέπει να την πολεμήσουμε.Aλλά να μετατρέψουμε όλους τους υγιείς σε εν δυνάμει αρρώστους βρίσκω ότι είναι αμαρτωλό και υποκρύπτει συμφέροντα. Στον χώρο της καρδιολογίας μόνο, γίνονται 50 συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια τον χρόνο.Πρόκειται για διοργανώσεις υψηλού κόστους (ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, εκδηλώσεις κ.λπ., το οποίο συνήθως καλύπτεται από βιομηχανίες που θέλουν να προβάλουν φάρμακα ή άλλα προϊόντα τους.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η σταδιοδρομία του γιατρού
Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: